Reisevilkår

Det tas forbehold om trykkfeil på nettside og i reisedokumenter.

Forsikring:

Reieforsikring er nødvendig når du er ute å reiser og gir deg trygghet dersom noe skulle skje. Deltakerene anskaffer en fullgod reiseforsikring for egen regning. Noen forsikringselskap dekker ikke aktiviteter slik som f.eks rafting, så dette er noe du må forhøre deg om før avreise. Andre kriterier som selskapene bruker er meter over havet dersom det er en fjelltur du skal bli med på, så husk å sjekk dette opp for å være på den sikre siden. Det anbefales å ta med Europeisk Helsetrygdekort på alle turer da det gir rett på legebehandling på lik linje med landets innbyggere.

Betaling:

Ved bekreftet bestilling anses avtalen mellom partene som inngått. Betalingen deles vanligvis opp i to omganger, et depositum som betales innen 7 dager, og sluttbetalingen som betales innen 60 dager før avreise. Dersom reisen er inkludert flybillett, blir dipositumet noe høyere. Noen turer kan ha egne betalingsvilkår. Sjekk derfor»turinformasjon» på siden til den aktuelle reisen.  Dersom det er mindre enn 60 dager til avreise ved påmelding, faktureres depositum og resterende betaling i ett. Manglende betaling gir Camins  rett til å heve bestillingen.

Avbestilling:

Avbestillingsforsikring er ikke inkludert i våre reiser. Det anbefales at hver enkel kunde sjekker reiseforsikringen sin og ser om det er inkludert.

Etter påmelding er alle våre reiser bindende. All avbestilling må gis skriftlig og krever legeattest. Følgende regler gjelder dersom du blir nødt til å avbestille turen:

Depositumet brukes til å reservere din plass på hotell og aktiviteter som beskrevet i programmet og er ikke refunderbart dersom avbestillingen skjer fra kundens side. Dersom Camins ser seg nødt til å kansellere turen av andre grunner enn force majeure, tilbakebetales sefølgelig hele depositumet.

Fra 60 til 30 dager før avreise beholder Camins 50 % av reisens pris. Ved mindre enn 30 dager til avreise, eller derom deltakeren ikke møter opp gis ingen refusjon

Ved avbestilling som følge av UDs reiseråd tilbakebetales beløpet minus et administrasjonsgebyr på kr. 395,- pr. pers.

Kansellering av tur:

Dersom situasjoner oppstår som er utenfor Camins kontroll (force majeure), og som gjør det umulig og uansvarlig å arrangere turen, vil kansellering bli aktuelt og kunden vil få refundert innbetalt beløp. Dersom antall deltakere er for lavt på en gitt tur, kan Camins se seg nødt til å kansellere turen. Dette vil i så fall gjøres senest 30 dager før reisedato og innbetalt beløp refunderes umiddelbart.

Endringer:

Camins tar forbehold om endringer i priser som er beskrevet i program dersom valutakursen endres vesentligt. En endring vil ikke kunne være mer enn 10 % av avtalt kjøpesum. Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dagene før avreise.  Forhold utenfor Camins kontroll kan gjøre det nødvendig med endring av program, hotell, restaurantbesøk, transport, avtalt reiseleder o.l.

Camins tar forbehold ved skrivefeil på nettside eller i reiseprogram.

Flyreiser:

Dersom reisen inkluderer fly, flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dersom problemer oppstår slik som forsinkelser, kanselleringer, eller ved bagasjetransport, gjelder de regler som følger av EU-forordning 2004-261, og flyselskapet vil være informasjonspliktig.

Camins sitt ansvar:

Camins plikter seg til å gjennomføre reiseprogram i følge utsendt reisebeskrivelse. Dersom det utenfor Camins kontroll vil oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å utføre endringer i planlagt program, etc, vil det sørges for at deltakerene blir utsatt for minst mulig ulempe.

Deltakerenes ansvar:

Deltakerene er ansvarlige for å medbringe nødvendige dokumenter, inkludert gyldig pass. Det er den reisende som er ansvarlig for å sjekke at  innholdet i reisedokumentet er riktig og at reisebetingelse har blitt gjennomgått. Dersom turen er inkludert flybillett, vil den endelige informasjonen om flytider og flyselskap stå i reisedokumentet og på flybilletten. For at Camins skal få sendt ut riktig informasjon i god tid før reisedato, er de reisende pliktige til å oppgi eventuell adresseendring i tide. Ved tap av flybillett, pass, o.l, må deltakeren selv dekke kosnader for fremskaffelse av nye dokumenter. Den reisende står som ansvarlig dersom det blir utført skade på hotellinventar, sykler og annet utstyr. Sykler skal låses på en forsvarlig måte for å unngå tyveri. Deltakerene må vise ansvar for bruk av sykkelhjelm, ta hensyn til trafikkregler, samt å vise moderasjon ved alkoholinntak underveis. Deltakerene må ikke opptre til sjenanse for sine medreisende eller andre, eller skape sikkerhetsmessige problemer. Grove brudd på dette vil kunne medføre en avgjørelse av arrangør til å sende deltaker hjem på egen regning. Camins påtar seg ikke ansvar for ulempe eller tap som er et resultat i deltakerens egen forsømmelse.

Klage:

Dersom den reisende opplever mangler ved turen, skal den reisende straks informere Camins sin representat på stedet, eller per telefon/ mail til Camins i Norge. Mangelen skal rettes opp på en tilfredstillende måte, og dersom dette ikke skjer, kan den reisende ha krav på prisavslag under forutsettningen at det ble informert om mangelen under reisen. Dersom mangelen ikke skyldes Camins, dens samarbeidere, eller at ingen kunne avverge hendelsen, frafaller retten til kompensasjon. Den reisende kan bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser dersom det oppstår uenighet mellom den reisende og Camins. Dette må gjøres innen fire uker etter at svar fra Camins foreligger.

Camins – Active Adventures er medlem av Reiegarantifondet og har stilt den nødvendige garanti.